മാനസികമായും, ശാരീരികമായും, "ഐ.എം.എഫ് പരമായും" എന്തിന് ലൈംഗീകപരമായും പരമതൃപ്തനായ ഒരുവന്റെ നട്ടപ്പിരാന്തുകള്‍

Wednesday, June 17, 2009

മന്തനും, രണ്ടാം മുണ്ടനും

ഒരിക്കല്‍ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ വഴക്കുണ്ടാക്കി.....നമ്മുടെ സി.പി.എമ്മും സഭയും തന്നെ ..

അതില്‍ സി.പി.എമ്മിന്റെ രണ്ടാം മുണ്ടന്‍, സഭയെ അടിക്കാനായി പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു, സഭയല്ലെ ആള്‍........അച്ചന്മാര്‍ ളോഹ മൊത്തം ഊരിയെറിഞ്ഞ് വിവസ്ത്രനായി നിന്ന് കൊടുത്ത് രണ്ടാം മുണ്ടന്റെ മുമ്പില്‍, മുണ്ടന്‍ അത് കണ്ട് പേടിച്ച് തിരിച്ചോടി, നമ്മള്‍ കരുതും പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കണ്ട് പേടിച്ചല്ല രണ്ടാം മുണ്ടന്‍ ഓടിയത് മറിച്ച് കുറച്ച് കൂടി താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോള്‍ അച്ചന്മാരുടെ കാലുകളെല്ലാം മന്ത് പിടിച്ച് വീര്‍ത്ത് ഉരലുപോലെയിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടതും രണ്ടാം മുണ്ടന്‍ വലിയ വായില്‍ നിലവിളിച്ച് ഇറങ്ങി ഓടി. ആ വലിയ കാലു വച്ച് ഒരു വീക്ക് കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാം മുണ്ടന്‍ പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് ഇറങ്ങി ഓടിയത്.

മുണ്ടന്റെ ഓട്ടം കണ്ട് അച്ചന്മാര്‍ കുടുകുടേ നിന്നു ചിരിച്ച്, എന്നിട്ട് തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ പറഞ്ഞു....“മണ്ടന്‍........ നമ്മുടെ ഈ തടിച്ച മന്ത്കാല് കണ്ട്, മാത്രമോ ഈ മന്തന്‍ കാല് വച്ച് ഒരു വീക്ക് കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് പേടിച്ചോടിയതാണവന്‍. ആ മണ്ടനൊ, അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനൊ അറിയുമോ, നമ്മുക്ക് ഈ മന്ത് പിടിച്ച കാലൊന്ന് നേരെ പിടിച്ച് ഒന്ന് പൊക്കാന്‍ കൂടി പറ്റില്ലെന്ന്. പിന്നല്ലെ ഈ മന്തന്‍ കാലും വച്ച് അവനെ വീക്കുന്നത്. ആ സാരമില്ല ഈ മന്തുകാലും വച്ച നമ്മുക്കിവരെ പേടിപ്പിച്ച് നിര്‍ത്താം. പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ലല്ലോ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനമിപ്പോള്‍ അതിപ്പോള്‍ പേര് മാറ്റി അരിവാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആയി മാറികഴിഞ്ഞല്ലോ.”

കൂട്ടി വായിക്കുക.
സഭാ വിരുദ്ധ നിലപാടില്‍ നിന്ന് സി.പി.എം പിന്നോട്ട്. (മനോരമ 19-06-2009)